Resurse materiale

Şcoala are un corp de clădire cu:

• 24 de săli de clasă
• Cabinet medical
• Cabinet logoped
• 2 laboratoare (fizică, chimie)
• Bibliotecă
• Cabinet informatică, AEL
• Sală de sport (427 m2), vestiare
• Teren de handball, baschet
• Calculatoare-43
• Laptop-3
• Imprimante şi multifuncţionale-22
• Copiatoare-8
• Videoproiector-19
• Ecrane de proiecţie-10
• Cameră foto digitală-2
• DVD player-1
• CD player-3
• Staţie, boxe, microfoane
• Telefon, fax, scanner, laminator
• Acces la internet