Profilul actual

Motto:
"Şcoala cea mai bună este aceea în care înveţi înainte de toate să înveţi" N. Iorga

Şcoala Gimnaziala Constantin Ioan Motas Mediaş, are, în ciuda vârstei relativ tinere - 30 de ani -, o poziţie aparte în municipiul Mediaş. Este o şcoală "de cartier",  care şi-a câştigat prestigiul  în timp, cu dificultate, prin contribuţia asiduă a tuturor cadrelor didactice care au activat aici, devenind o şcoală  de referinţă, prin profesionalism, consecvenţă, iniţiativă şi solidaritate.
În viziunea şcolii noastre, prioritatea  este formarea  oamenilor, care se realizează prin cele două  componente, inseparabile în acest timp -instruirea şi educaţia. 
Instruirea este asigurată prin informaţie şi cultură, prin racordarea la vechi şi nou, pornind de la cunoaşterea, înţelegerea şi recunoaşterea  cunoştinţelor şi a valorilor perene, atemporale. Suntem conştienţi că  devenirea tinerilor pe care îi avem în grijă este un proces amplu, complex şi complicat, în care cunoaşterea, înţelegerea şi respectarea vieţii în ansamblul ei sunt esenţiale, dar foarte dificil de realizat.
Finalităţile pe care ni le propunem (inspirate din programul educativ  semnat de Vito Peronne şi Bena Kallik) sunt respectarea miracolului vieţii prin înţelegerea ciclurilor ei, aprecierea esteticului, înţelegând cultura prin intermediul artelor pe care le propagă, recunoaşterea puterii limbajului de toate tipurile-vizual şi simbolic, înţelegerea reţelei sociale în care tinerii trăiesc şi se formează, ghidarea valorilor şi a credinţelor prin interogarea asupra intenţiilor şi a scopurilor noastre şi ale celorlalţi.
Astfel, prioritatea informaţională, cerută de schimbările rapide ale contextului istoric în care trăim şi care este realizată  profesionist, prin proiecte şi programe care îi implică direct pe elevi şi profesori, deopotrivă, este  dublată de prioritatea educaţiei- componentă majoră a formării depline. 
Educaţia  o considerăm  esenţială pentru a crea cadrul instruirii şi, în acest sens, derulăm activităţi  şcolare şi extraşcolare care să îi mobilizeze şi să îi îndrume pe elevi  pentru  a-i forma ca indivizi  liberi, oneşti,  harnici şi inventivi, conştienţi, integraţi, civilizaţi şi altruişti.
Un exemplu este proiectul "1- 8 martie - Săptămâna bunelor maniere"  iniţiat în 2008, care  promovează valorile  societăţii civilizate, prin implicarea directă a elevilor în activităţi care privesc existenţa socială, solidaritatea, toleranţa şi înţelegerea complexităţii realităţii în care trăiesc. Acest proiect este dublat de o permanentă preocupare pentru stimularea reflecţiei interogative şi pentru promovatea înţelegerii şi acceptării alterităţii într-o lume atât de diversă.
Conştientă de marile mutaţii şi provocări ale secolului prezent, şcoala noastră  îşi asumă rolul de a-i ghida pe elevi,  pentru a-i ajuta să devină parte integrantă  şi  activă a procesului social. Acest deziderat este atins prin implicarea tuturor cadrelor didactice ale acestei şcoli, învăţători şi profesori devotaţi şi altruişti, care înţeleg că sănătatea unei naţiuni este asigurată de sănătatea învăţământului ei.