Constantin Ioan Motas

Constantin Ioan Motas
Constantin Ioan Motaş s-a născut în 1887 la Iaşi, provenind dintr-o familie de negustori, părinţii săi înţelegand rostul învăţăturii în definirea personalităţii copiilor, astfel încat el şi fraţii săi şi-au întregit studiile departe de ţară, în Germania, specializandu-se în ştiinţe economice (Traian), stiinţe juridice (mezinul, Jenică) şi ştiinţe inginereşti (Constantin). Acesta din urmă, de fapt, mijlociul dintre fraţi, a absolvit liceul la Iaşi, apoi a continuat studiile în Germania, devenind inginer de mine. A fost ales deputat în Parlamentul Romaniei in anul 1919, pozitie care l-a adus in Transilvania, la Medias, pentru definitivarea reintregirii Romaniei si sub aspectul accesului si folosirii resurselor existente în această nouă zonă a Romaniei Mari. În anii de început ai sec. XX, statul ungar, sub stăpanirea căruia se afla Transilvania avea drept de monopol asupra bogăţiilor subsolului acestei provincii. C. I. Motaş este cel care s-a implicat în studiul asupra zăcămintelor miniere, gazeifere şi a militat pentru recuperarea de către statul roman a zăcămintelor de gaze naturale care se găseau în mainile unei societăţi ungare, UEG, demers care a durat 20 de ani, punand bazele industriei gazului metan la Mediaş.
S-a îngrijit de construirea de locuinţe, cantine, creşe,  birouri,  a pus bazele clubului sportiv Gaz Metan, a contribuit la ridicarea primului Gimnaziu Romanesc din Mediaş şi la construirea Catedralei Ortodoxe din Mediaş (în interiorul altarului se păstrează şi azi macheta după care s-a ridicat construcţia, pe care se găseşte inscripţia”dăruită de C.I.Motaş”).
Dincolo de contribuţia lui Constantin Ioan Motaş la viaţa economică, socială şi culturală a Mediaşului epocii în care a trăit, la plusurile aduse oraşului prin implicarea în educaţie, C. I. Motaş a dat dovadă de profesionalism şi verticalitate în confruntările politice care au implicat munca sa .
Am ales această personalitate, ca reprezentativă pentru noi, fosta Şcoală cu clasele I-VIII Nr. 8, azi, Şcoala Gimnazială Constantin Ioan Motaş – din respect pentru personalitatea, intransigenţa, dăruirea celui care a fost un profesionist desăvarşit şi din dorinţa de a trezi  şi în elevii noştri curiozitatea de a descoperi mereu ceva nou, de a scoate la iveală tot ceea ce au mai bun şi de a-i călăuzi în viaţă punand în valoare  ce au învăţat de la noi.