Comisii

Comisia pentru curriculum
Componenţa comisiei :
Responsabil: Prof.Horşia Camelia– director
Membri:
Prof. Grosaru Delia– aria curriculară „Limbă şi comunicare”
Prof. Popovici Gabriela – aria curriculară „Matematică şi ştiinţe ale naturii”
Prof. Popovici Mihaela– aria curriculară „Om şi societate”
Prof.Herciu Alina– aria curriculară „Arte” , „Educaţie fizică şi sport”, “Tehnologii,”
Prof. înv. primar Nemeş Elena – învățământ primar

Comisia de evaluare și asigurare a calității
Componenţa comisiei :
Coordonator: Prof.  Tiţa Luciana- director adjunct
Membri:
Prof. Grosaru delia
Prof. Blăjan Iuliana
Reprezentant CL: Aldea Ioan
Reprezentantul părinţilor: Pleşa Adriana
Reprezentant S.I.P.: Mărginean Mihaela

Comisia pentru perfecționare și formare continuă
Componenţa comisiei :
Responsabil: Prof. Trifa Liliana
Membri:
Prof. Buciurcă Maria;
Prof. Giurgiu Silvia

Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență
Componenţa comisiei :
Coordonator: Prof. Tiţa Luciana – director adjunct
Membri:
Filip Daniela- Administrator patrimoniu
Prof. Faloba  Ovidiu
Solomon Ioan
Rotaru Nicolae

Comisia pentru controlul managerial intern
Componenţa comisiei :
Președinte: Tiţa Luciana – director adjunct;
Vicepreședinte: Prof   Ivas Anelia – consilier educativ
Coordonator implementare: Albu Nicoleta- administrator financiar
Secretar comisie : Mircea Daniela- bibliotecar
Membri:
Prof. Blajan Iuliana  – Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii
Balu Cristina- secretara
Filip Daniela- administrator patrimoniu
Responsabilii comisiilor metodice

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității
Componenta comisiei
Responsabili:
prof. Popa Anca
Inv.Biolaru Felicia
Prof. Roman Carmen
Membri:
Stan Camelia
Megieşan Mihaela
Marginean Mihaela
Stan Eniko
Haidu Ovidiu
Suciu Laura
Reprezentant părinţi:

Comisia pentru programe şi proiecte educative
Componenţa comisiei
Responsabil prof. Ivas Anelia
Membri:
Popovici Mihaela
Gloaba Alina
Chisalita Daniela
Megiesan Mihaela
Trifa Liliana