Scoala C. I. Motas Medias

ANUNTURI

Ierarhie absolventi clasa a VIII-a, judetul Sibiu

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014. Conducerea Școlii Gimnaziale “CONSTANTIN IOAN MOTAŞ” anunţă scoaterea la CONCURS a următorului post vacant pentru personal didactic auxiliar :
- un post Secretar- studii superioare, normă întreagă,perioadă nedeterminată;
Detalii concurs

EVENIMENTE